ckb gradjani osoguranje
UNIQA neživotno osiguranje

UNIQA neživotno osiguranje

Crnogorska komercijalna banka, licencirana za poslove zastupanja u osiguranju, omogućava svojim klijentima da u ekspoziturama Banke dobiju polise neživotnog osiguranja u saradnji sa našim partnerom iz oblasti osiguranja - UNIQA osiguranje AD

Wiener Städtische životno osiguranje

Wiener Städtische životno osiguranje

Crnogorska komercijalna banka, licencirana za poslove zastupanja u osiguranju, omogućava svojim klijentima da u svim poslovnicama dobiju polise životnog osiguranja u saradnji sa našim partnerom iz oblasti životnog osiguranja - Wiener Städtische životno osiguranje a.d. Podgorica.