ckb gradjani 3D secure

3D Secure

Crnogorska komercijalna banka obezbijedila je korisnicima Mastercard i VISA kartica još veću sigurnost prilikom obavljanja transakcija na internetu, uvodeći novu funkcionalnost „3D Secure“ kao dodatni nivo identifikacije prilikom kupovine.

„3D Secure“  je međunarodni sigurnosni standard za provjeru tačnosti podataka korisnika kartice kod plaćanja na internetu i razvijen je u cilju sprječavanja zloupotreba, tj. neovlašćene upotrebe kartica od strane trećih lica.


Prednosti

Veća sigurnost trgovine – Prednosti ovog sistema su obavljanje internet kupovine sigurnim prenosom informacija o plaćanju uz učešće kupca u samoj transakciji plaćanja, kao i kontrola neovlašćenog/neautorizovanog korišćenja kartice.

SMS kod kao dodatni nivo identifikacije 3D Secure“ sistem štiti od rizika zloupotrebe kartice na internetu na način što prilikom kupovine na internetu, dobijate lozinku putem SMS poruke na broj telefona koji je registrovan u našoj banci, kojom potvrđujete svoj identitet. Time se mogućnost zloupotrebe kartice od strane neke neovlašćene osobe svodi na minimum, jer se kupovina može realizovati tek nakon unosa lozinke.

Besplatno za sve CKB klijente – Crnogorska komercijalna banka omogućila je da 3D Secure funkcionalnost bude besplatna za sve korisnike VISA i Mastercard kartica izdatih od strane naše Banke.

Za bezbjednu kupovinu na internetu, pratite sljedeće uputstvo:

  • Aktivna Mastercard ili VISA kartica – Ukoliko želite bezbjedniju trgovinu uz „3D Secure“ dodatnu identifikaciju, potrebno je da imate aktivnu Mastercard ili VISA platnu karticu.
  • Aktivna „3D Secure“ usluga – Da bi vašim karticama mogli da obavljate bezbjednu trgovinu, morate biti uključeni u program sigurne kupovine, tj. morate imati aktiviranu „3D Secure“ uslugu za karticu kojom vršite plaćanje. Ukoliko „3D Secure“ usluga nije aktivirana, aktivaciju možete odraditi slanjem zahtjeva putem CKB GO aplikacije ili posjetom neke od naših poslovnica.
  • Odabir proizvoda i unos podataka sa kartice – Odaberite proizvode i usluge koje želite da kupite, a zatim pređite na stranicu za plaćanje i upišite tražene podatke (traženi podaci su najčešće: ime i prezime odštampano na kartici, broj kartice, datum važenja kartice, CVV2 CVC2).
  • Provjera aktivnosti „3D Secure“ usluge – Kada potvrdite plaćanje, internet sajt će se automatski povezati sa Bankom i provjeriti da li je kartica aktivirana za korišćenje „3D secure“ usluge.
  • Prijem lozinke putem SMS-a – Ako je „3D Secure“ usluga aktivna, na ekranu će se pojaviti prozor sa osnovnim detaljima o transakciji, vašim identifikacionim podacima i zahtjevom za unos jednokratne lozinke. Potrebno je da provjerite navedene podatke (iznos transakcije, posljednje četiri cifre na kartici i lične podatke). Lozinku ćete u međuvremenu dobiti na registrovani broj telefona u našoj bazi.
  • Unos lozinke i realizacija kupovine – Unesite dobijenu lozinku i potvrdite unos. Ukoliko je lozinka ispravna, Banka će prodavcu potvrditi vašu autentičnost. Trgovac Banci prosljeđuje upit o raspoloživim sredstvima na računu i ispravnosti statusa kartice, nakon čega će se plaćanje uspješno realizovati.

Više informacija možete naći na:

MasterCard 3D Secure

VISA 3D Secure