OTP grupa

O OTP Grupi

OTP Grupa kao dominantan učesnik na bankarskom tržištu u Mađarskoj, i u regionu Centralne i Istočne Evrope, pruža vrhunske finansijske usluge za više od 18,5 miliona klijenata fizičkih i pravnih lica u devet zemalja, u gotovo 1500 ekspozitura, putem više od 4000 bankomata, internet i elektronskih kanala.   

Od svog osnivanja 1949. godine, kompanija se razvila u bankarsku grupu koja pruža univerzalne finansijske usluge.   
Tokom 1990. godine, Nacionalna banka za štednju postaje privatna kompanija sa akcijskim kapitalom od 23 milijarde forinti. Njeno ime promijenjeno je u Nacionalna banka za štednju i komercijalne poslove. Zatim su nebankarske usluge, zajedno sa svojim organizacionim jedinicama za podršku, odvojene od banke.

Privatizacija OTP banke počela je 1995. godine kao rezultat tri javne ponude i uz ponudu akcija banke koje su uvrštene na Berzi Budimpešte (Budapest Stock Exchange). Banku trenutno karakteriše vlasništvo privatnih i institucionalnih (finansijskih) investitora.


OTP banka je proteklih godina završila nekoliko uspješnih akvizicija, postajući ključni učesnik u regionu. Pored Mađarske, OTP Grupa trenutno posluje u 10 zemalja regiona preko svojih podružnica: u Albaniji (OTP banka Albanija), u Bugarskoj (DSK banka, Ekpressbank), u Hrvatskoj (OTP banka Hrvatska), u Moldaviji (Mobiasbanka OTP) u Rumuniji (OTP banka Rumunija), u Srbiji (Vojvođanska banka i OTP banka), Sloveniji (SKB Banka), u Ukrajini (CJSC OTP banka), u Crnoj Gori (Crnogorska komercijalna banka) i u Rusiji (OAO OTP banka).

 


Kontinuirani razvoj i širenje OTP banke značajno su doprinijeli uspješnom i efikasnom poslovanju bankarske grupe, koja pruža visokokvalitetne usluge kako građanima, tako i klijentima pravnim licima. Uprkos intenzivnoj konkurenciji, tržišna pozicija OTP banke je stabilna u više segmenata, i zauzima vodeću ulogu na evropskom tržištu u pogledu profitabilnosti i stabilnosti.