CKB klik keš kredit

CKB klik keš kredit

Bez provizije za obradu kredita

Iznosi od 300 eura do 25.000 eura (bez žiranata)

Rok otplate kredita od 3 do 72 mjeseca


Kreditni kalkulator

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti.

Reprezentativni primjer: Za iznos kredita od 25.000 eura sa rokom otplate 6 godina, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 7,52%, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 7,79%. U obračun ukupnog duga i EKS-a su uključeni troškovi kamate za cijeli period u iznosu od 6.138,42eura, troškovi naknade za odobravanje kredita (0,00 eura), trošak 1 mjenice (2 eura) i trošak upita u Regulatorni biro (3 eura). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 31.143,42 eura, dok mjesečna rata iznosi 432,48 eura. Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 1. 4. 2024 godine.

 

Koraci do kredita


Prednosti

  • Odobrenje kredita za svega 10 minuta uz samo jedan dolazak u filijalu
  • Bez provizije za odobrenje kredita
  • Iznos kredita čak do 25.000 eura bez žiranata

Uslovi za apliciranje

  • Klijent mora imati minimum 21 godinu u momentu apliciranja i maksimum 70 godina u momentu dospijeća posljednje rate kredita
  • Klijent mora biti rezident, zaposlen na neodređeno kod poslodavca u Crnoj Gori
  • Nije moguće refinansiranje postojećih obaveza
  • Apliciranje je online, gdje god da se klijent nalazi – u vremenu rada Kreditnog biroa CBCG (08 - 22h)

Biće vam potrebno

  • Identifikacioni dokument
  • Posljednje tri platne liste ovjerene kod poslodavca
  • dokumentacija za ovjeru (ne starija od 30 dana)

Često postavljana pitanja

CKB klik keš kredit je namijenjen svim rezidentima fizičkim licima zaposlenim na neodređeno kod poslodavaca u Crnoj Gori, koji su klijenti CKB-a (imaju otvoren račun u našoj banci).

Moguće je aplicirati za iznos kredita do 25.000 eura na rok otplate do 72 mjeseca.

Instrumenti obezbjeđenja CKB klik keš kredita su mjenica i mjenično ovlašćenje kao i Administrativna zabrana na platu klijenta. Opciono, ukoliko klijent želi, moguće je kao dodatno obezbjeđenje kredita dostaviti i polisu osiguranja koju je moguće zaključiti i u banci.

Da. Ukoliko je CKB klik keš kredit odobren, potrebno je da u roku od 5 dana dođete u filijalu kako biste potpisali Ugovor o kreditu. Sa sobom je potrebno da donesete identifikacioni dokument, kao i dokumenta ovjerena od poslodavaca – Potvrdu o zaposlenju, tri posljednje platne liste i Administrativnu zabranu.

Zahtjev je moguće poništiti pozivom CKB Contact Center-a na broj 19894. Jedan klijent može podnijeti maksimalno 3 zahtjeva za online apliciranje u toku jednog mjeseca.

CKB klik keš kreditom nije moguće zatvoriti druge kredite u CKB-u ili drugoj banci.

Naravno. U slučaju prijevremene otplate kredita, Banka nema pravo na naknadu provizije za prijevremenu otplatu kredita.

Da, tačno je. Trošak obrade kredita se neće naplaćivati do 30. 6. 2024. za online apliciranje.

Isplata se obavlja na tekući račun korisnika kredita.

Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima.