CKB kreidti

Krediti po povoljnijim uslovima

Krediti po povoljnijim uslovima

Posebna ponuda od 18. 4. do 31. 12. 2024.


Gotovinski kredit za zaposlene

Ročnost do 6 godina

CKB gotovinski kredit omogućava da brzo i jednostavno dođeš do gotovine, uz mogućnost prilagođavanja visine kredita i roka otplate tvojim potrebama.

Kredit je namijenjen državljanima Crne Gore ili nerezidentima koji imaju regulisan boravak i radni odnos u Crnoj Gori, zaposlenima u kompanijama na određeno i neodređeno vrijeme, kao i pomorcima.

Ročnost kredita Iznos kredita u EUR Nova NKS Nova EKS Stara NKS Stara EKS Promjena EKS
3 - 72 mjeseca do 10.000 7,52% 7,80% 9,59% 10,65% -285bp
od 10.000 do 15.000 7,52% 7,80% 9,29% 10,31% -251bp
od 15.000 do 25.000 7,52% 7,80% 8,99% 9,98% -218bp

 

Napomena: Provizija za odobravanje kredita je 0 eura

Reprezentativni primjer: Za iznos kredita od 25.000 eura sa rokom otplate 6 godina, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 7,52%, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 7,79%. U obračun ukupnog duga i EKS-a su uključeni troškovi kamate za cijeli period u iznosu od 6.138,42 eura, troškovi naknade za odobravanje kredita (0,00 eura), trošak 1 mjenice (2 eura) i trošak upita u Regulatorni biro (3 eura). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 31.138,42 eura, dok mjesečna rata iznosi 432,48 eura. Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 01.04.2024 godine.

 

Ponuda važi od 18. 4. do 31. 12. 2024. godine.


Ročnost preko 6 godina

 

Ročnost kredita Iznos kredita u EUR Nova NKS Nova EKS Stara NKS Stara EKS Promjena EKS
73 - 120 mjeseci do 10.000 9,34% 9,76% 9,59% 10,43% -67bp
od 10.000 do 15.000 9,34% 9,75% 9,29% 10,09% -34bp
od 15.000 do 25.000 9,34% 9,75% 8,99% 9,75% 0bp

 

Napomena: Provizija za odobravanje kredita  je 0 eura.

Reprezentativni primjer: Za iznos kredita od 25.000 eura sa rokom otplate 10 godina, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 9,34%, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 9,75%. U obračun ukupnog duga i EKS-a su uključeni troškovi kamate za cijeli period u iznosu od 13.555,00 eura, troškovi naknade za odobravanje kredita (0,00 eura), trošak 1 mjenice (2 eura) i trošak upita u Regulatorni biro (3 eura). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 38.560,00 eura, dok mjesečna rata iznosi 321,29 eura. Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 1. 4. 2024 godine.

 

Ponuda važi od 18.04. do 31. 12. 2024. godine.


Stambeni kredit

Za mlađe od 30 godina na dan apliciranja

 

Ročnost kredita Iznos kredita u EUR Standardna ponuda Akcijska ponuda Promjena
12 - 300 mjeseci od 5.000 do 300.000 NKS 5,99% NKS 4,53% -146bp
EKS 6,37% EKS 4,71% -166bp
Provizija 1% Provizija 0,00% 100bp

 

Reprezentativni primjer: Za iznos kredita od 60.000,00 eura sa rokom otplate 300 mjeseci, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 4,53%, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 4,71%.

U obracun ukupnog duga i EKS-a su ukljuceni troškovi kamate za cijeli period u iznosu od 40.354,11 eura, trošak 2 mjenice (4 eura) i trošak upita u Regulatorni biro (3 eura), kao i procjene nepokretnosti (80 eura), Polisa osiguranja nekretnine (197,72 eura), Trošak ovjere založne izjave (200,00 eura), Upis hipoteke (20,00 eura), Naknada za izdavanje lista nepokretnosti (8,00 eura).

Troškovi procjene nepokretnosti i polise osiguranja nekretnine, izracunati su na konkretnom primjeru nepokretnosti, koja se zalaže kao obezbjeđenje, velicine 87m2. Ukupni iznos koji klijent treba da plati je 100.866,83 eura, dok mjesecna rata iznosi 334,51 eura.

Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od  1. 4. 2024 godine.

Ponuda važi od 18. 4. do 31. 12. 2024. godine.


Lista uslova za kredite fizičkih lica

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i potpisivanja zahtjeva za kredit, posjetite neku od naših poslovnica, gdje možete podnijeti Zahtjev za kredit. U slučaju da je potreban žirant kao dodatno obezbjeđenje, i on mora da bude prisutan u filijali tokom podnošenja zahtjeva, potpisivanja mjenice i ostale dokumentacije.

Banka će, besplatnom SMS porukom, obavijestiti klijenta o isplaćenom kreditu.