CKB Banka

Pravila korišćenja

Pristup Internet prezentaciji (www.ckb.me) i podacima sadržanim u njoj podložni su dolje navedenim uslovima   usvojenim 12. novembra 2020. godine.

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, member of OTP group

Glavni izvršni direktor: Tamás Kamarási

Uslovi korišćenja

Sve informacije dostupne na ovoj Internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera i ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe, niti distribuirati trećim licima.

Informacije koje Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, member of OTP group (u daljem tekstu: CKB ) objavljuje na ovoj Internet prezentaciji smatraju se tačnim i pouzdanim u trenutku njihovog objavljivanja, međutim, CKB ne  garantuje za tačnost i pouzdanost bilo kojeg od podataka sadržanih na ovoj Internet prezentaciji nakon njihovog objavljivanja. CKB  može u svakom trenutku, bez prethodne najave, ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na ovoj Internet prezentaciji.

CKB  kontinuirano provjerava i ažurira informacije na svojim Internet stranicama. Uprkos svoj brižljivosti i ažurnosti, moguće je da su se podaci u međuvremenu promijenili. Stoga ne možemo preuzeti odgovornost ili garantovati  za aktuelnost, tačnost i potpunost informacija.

Iako su se preduzele razumne mjere opreza pri sačinjavanju informacija sadržanih na ovoj Internet prezentaciji, naglašavamo da iste nisu namijenjene i ne mogu predstavljati osnov za bilo koju transakciju  u okviru CKB banke.

Lica koja su zainteresovana za bilo koji CKB proizvod ili uslugu, a koji su predstavljeni na ovoj internet prezentaciji, treba da kontaktiraju CKB  kako bi pribavili informacije o svim uslovima i naknadama za pružanje određene usluge ili korišćenje određenih CKB proizvoda .

Napominjemo da elektronska komunikacija i slanje poruka putem elektronske pošte nije potpuno sigurno i podložno je neovlašćenom pristupu trećih lica ili pogrešnoj dostavi.  U tom smislu CKB ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka.

Isključenje odgovornosti

Saglasni ste da koristite Internet prezentaciju CKB na sopstvenu odgovornost. CKB  nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak informacija koje mogu da se dese prilikom upotrebe Internet prezentacije CKB banke ili usluga, servisa i softvera koji se nalaze na ovoj Internet prezentaciji. CKB neće biti odgovorna za bilo kakvu  štetu koja može proisteći iz korišćenja ove Internet prezentacije i njenog sadržaja ili njene  eventualne nedostupnosti.

Povezivanje na treće lokacije – linkovi

Linkovi sadržani na ovoj Internet prezentaciji omogućiće Vam da izađete sa stranica CKB internet prezentacije. Povezane lokacije nisu pod kontrolom CKB  i banka nije odgovorna za sadržinu bilo koje povezane lokacije, ili za bilo koje izmjene ili ažuriranja takvih Internet stranica. CKB  Vam omogućava ove veze/linkove kao pogodnost. Uključenje bilo kojeg linka/veze ne podrazumijeva podržavanje takve lokacije od strane CKB.

Autorska prava

Svi elementi na ovoj Internet prezentaciji su zaštićeni u pogledu autorskog prava, i isključivo su vlasništvo CKB banke.  

 

Glavni izvršni direktor

Tamás Kamarási