ckb gradjani debitne kartice

Debitne kartice

CKB Visa Platinum

CKB Visa Platinum

CKB VISA Platinum beskontaktna kartica je međunarodna debitna kartica koja omogućava jednostavno i sigurno raspolaganje sredstvima sa transakcionog računa za koji je vezana, kao i veliki broj dodatnih usluga i privilegija za korisnika.

CKB Visa Classic

CKB Visa Classic

CKB VISA Classic Debit je beskontaktna međunarodna platna kartica koja omogućava jednostavno i sigurno plaćanje proizvoda i usluga, kao i podizanje gotovine na bankomatima i šalterima, u zemlji i inostranstvu, do nivoa raspoloživih sredstava na transakcionom računu, za nacionalni platni promet, za koji je kartica vezana.