ckb gradjani 3 paketa proizvoda

CKB Super paket usluga

Spremni ste isprobati nešto novo i iznad prosjeka? CKB Super paket vam nudi savremene i napredne bankarske proizvode i usluge. Otkrijte lakoću upravljanja i obavljanja finansijskih poslova

 

Glavne prednosti

 • Bez čekanja u redovima i vođenje sopstvenih finansija na najbrži i najjednostavniji način
 • CKB Super paket sadrži CKB GO aplikaciju koja vam pruža bolju finansijsku kontrolu kroz mogućnost provjere 24/7 (uvid u račune, kartice, kredite, depozite, trajne naloge, obavljanje nacionalnog i međunarodnog plaćanja, mijenjanje limita i statusa kartica, kreiranje depozita)
 • Besplatna 3 CKB GO plaćanja mjesečno (u ukupnom iznosu do 1.000 eura)
 • Podizanje zarade i drugih primanja putem stabilne međunarodne banke i u okviru najveće mreže bankomata u zemlji
 • Posjedovanje kartice koju možete koristiti na svim prodajnim mjestima uz laku i sigurnu upotrebu
 • Trgovina na rate preko kartica u okviru paketa za klijente koji ispunjavaju uslove
 • Posebna pogodnost za pomorce - bez naknade za prilive novca na devizni račun

 

Sadržaj i cijena paketa

CKB Super paket sadrži sljedeće proizvode:

 • Transakcioni račun
 • Visa Platinum debitna kartica – uključuje putno osiguranje (kašnjenje leta i/ili prtljaga, propušten let), zaštita kupaca (krađa ili oštećenje predmeta, kupljenog isključivo za lično korišćenje), dva besplatna ulaska u lobije na aerodromima širom svijeta) Više detalja možete pronaći na linku:  https://cardholderbenefitsonline.com/
 • Debitna kartica 
 • CKB GO
 • SMS servis uz besplatne SMS poruke

Opcioni proizvodi*:

 • Overdraft** – Ukoliko imate overdraft, u okviru ovog paketa, za potrošenih prvih 100 eura minusa bićete oslobođeni kamate. Za potrošeni iznos preko 100 eura, obračunavaće se kamata na cjelokupan iskorišćeni iznos na dnevnom nivou, a naplata će se vršiti na kraju mjeseca
 • CKB shopping kreditna i/ili CKB debitna kartica na rate za klijente koji ispunjavaju uslove
 • Visa Gold kreditna kartica

Cijena paketa:

Mjesečna naknada za paket iznosi: 7,95 eura

*Da biste kao korisnik paketa postali korisnik opcionih proizvoda/servisa, morate aplicirati za svaki pojedinačni proizvod i priložiti neophodnu dokumentaciju po standardnim bančinim procedurama za odobenje proizvoda/servisa. Korisnik opcionih proizvoda možete postati isključivo ukoliko zadovoljavate sve uslove za odobrenje proizvoda/servisa, koje je banka definisala. Mjesečna naknada za održavanje opcionih proizvoda uključena je u cijenu paketa.

**Godišnja nominalna kamatna stopa iznosi 19,56% i jednaka je efektivnoj kamatnoj stopi. Kredit u vidu dozvoljenog prekoračenja po transakcionom računu se odobrava bez troškova za obradu kredita. Dodatni troškovi za odobrenje kredita su trošak mjenice (2 eura) i trošak upita u Regulatorni biro (3 eura).Troškovi obračuna kamate se odnose na iskorišćeni iznos dozvoljenog prekoračenja i obračunavaju se na dnevnoj osnovi a naplaćuju se jednom mjesečno u skladu sa ugovorom. Za iskorišćeni iznos manji od 100 eura u CKB Super paketu, nominalna kamatna stopa (NKS)=0 i efektivna kamatna stopa (EKS)=0.

Da biste postali korisnik CKB paketa, potrebno je:

 • Da imate otvoren transakcioni račun u CKB-u

 

Potrebna dokumentacija

 • Identifikacioni dokument

VAŽNO

Ukoliko želite da postanete korisnik opcionih prozvoda koji su uključeni u cijenu paketa, potrebno je da aplicirate za svaki pojedinačni proizvod i priložite neophodnu dokumentaciju koja je propisana bančinim standardnim procedurama za odobenje željenih proizvoda/servisa.

Naknade

Cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte u pregledu tarifa.

Formular za prijavu

+382