ckb stednja

CKB klasična oročenja štednja

CKB klasična štednja vam omogućava da svoj novac oročite u banci na određeni vremenski period, u skladu sa vašim željama. Ukoliko štedite da biste prikupili sredstva za određenu namjenu ili jednostavno želite obezbijediti svoju budućnost, CKB klasična štednja je vrsta štednje koja će vam omogućiti privlačnu kamatu uz maksimalnu sigurnost vašeg uloga. 

Kome je namijenjena?

Ovaj tip štednje namijenjen je svima koji žele čuvati svoj novac na duži rok, uz ostvarenje određenog iznosa kamate na oročena sredstva.

Prednosti

  • Obračun i pripis kamate vrši se istekom roka oročene štednje, nakon čega sredstva možete ponovo oročiti
  • Minimalan ulog je 100 EUR
  • Rok oročenja od 1 do 24 mjeseca
  • Možete štedjeti u eurima i američkim dolarima
  • Oročena štednja se može iskoristiti i kao sredstvo obezbjeđenja prilikom apliciranja za pojedine kredite u Crnogorskoj komercijalnoj banci

Banka u ime klijenta i za njegov račun prilikom isplate kamate obračunava, obustavlja od obračunate kamate i uplaćuje na propisane račune porez na prihod od kapitala, saglasno važećim zakonskim propisima na dan isplate kamate.

Ulozi su u eurima i dolarima.

 

Fond za zaštitu depozita

Crnogorska komercijalna banka je članica Fonda za zaštitu depozita.

Formular za prijavu

+382