ckb gradjani 3 paketa proizvoda

CKB Smart paket usluga

CKB Smart paket usluga

Ovaj paket je savršena mjera za sve koji žele pametno upravljati finansijama, štedeći svoje vrijeme i novac.

 

Glavne prednosti

 • Bez čekanja u redovima i vođenje sopstvenih finansija na najbrži i najjednostavniji način
 • CKB Smart paket sadrži CKB GO aplikaciju koja vam pruža bolju finansijsku kontrolu kroz mogućnost provjere 24/7 (uvid u račune, kartice, kredite, depozite, trajne naloge, obavljanje nacionalnog i međunarodnog plaćanja, mijenjanje limita i statusa kartica, kreiranje depozita)
 • Podizanje zarade i drugih primanja putem stabilne međunarodne banke i u okviru najveće mreže bankomata u zemlji
 • Posjedovanje kartice koju možete koristiti na svim prodajnim mjestima uz laku i sigurnu upotrebu
 • Trgovina na rate preko kartica u okviru paketa za klijente koji ispunjavaju uslove

 

Sadržaj i cijena paketa

CKB Smart paket bankarskih usluga sadrži:

 • Transakcioni račun (Paket uključuje jedan ili više transakcionih računa za izvršavanje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija)
 • Debitna kartica 
 • CKB GO
 • SMS servis uz besplatne SMS poruke

Osiguranje od zloupotrebe platnih kartica uključujući skimming i osiguranje nezgode.

Osiguravajuće pokriće (važi svuda u svijetu)

Limit pokrića po štetnom događaju i u godišnjem agregatu

Zloupotreba kartice od strane trećih lica+skimming

Zamjena ključeva ili ključaonica,ličnih dokumenata i kupovina nove torbe i/ili novčanika: 

a) trošak zamjene ključeva i pripadajućih ključaonica sa istovjetnom novom

b) trošak izdavanja novih ličnih dokumenata 

c) trošak zamjene odnosno izdavanja nove kartice

Zloupotreba na internetu i sajtovima

Protivpravno oduzimanje gotovine

Troškovi plaćanja poziva sa mobilnog telefona

 do limita kartice, max.1.000 EUR

 

100 EUR

100 EUR

15 EUR

250 EUR

100 EUR

100 EUR

Zamjena ključeva ili ključaonica, ličnih dokumenata i kupovina nove torbe i/ili novčanika:

a) trošak zamjene ključeva i pripadajućih ključaonica sa istovjetnom novom usljed gubitka kartice

b) trošak izdavanja novih ličnih dokumenata usljed gubitka kartice

c) trošak zamjene odnosno izdavanja nove kartice usled gubitka kartice

*Godišnji limit pokrića za sve kartice: 5.000 EUR
*Godišnji agregat: 5.000 EUR

Osiguranje nezgode

Smrt usljed nezgode 2.000 EUR

 

Opcioni proizvodi*:

 • Overdraft** – Ukoliko imate overdraft, u okviru ovog paketa, za potrošenih prvih 50 eura minusa bićete oslobođeni kamate. Za potrošeni iznos preko 50 eura, obračunavaće se kamata na cjelokupan iskorišćeni iznos na dnevnom nivou, a naplata će se vršiti na kraju mjeseca.
 • CKB shopping kreditna i/ili CKB debitna kartica na rate za klijente koji ispunjavaju uslove

Cijena paketa:

Mjesečna naknada za paket iznosi: 5,95 eura

Mjesečna naknada ukoliko ispunite uslove za nagradu: 4,95 eura

Nagrada:

Uslov koji je potrebno ispuniti da biste ostvarili pravo na nižu cijenu paketa:

Najmanje 3 CKB GO plaćanja i bez transakcija u filijali.

*Da biste kao korisnik paketa postali korisnik opcionih proizvoda/servisa, morate aplicirati za svaki pojedinačni proizvod i priložiti neophodnu dokumentaciju po standardnim bančinim procedurama za odobenje proizvoda/servisa. Korisnik opcionih proizvoda možete postati isključivo ukoliko zadovoljavate sve uslove za odobrenje proizvoda/servisa koje je banka definisala. Mjesečna naknada za održavanje opcionih proizvoda uključena je u cijenu paketa.

** Godišnja nominalna kamatna stopa iznosi 19,56% i jednaka je efektivnoj kamatnoj stopi. Kredit u vidu dozvoljenog prekoračenja po transakcionom računu se odobrava bez troškova za obradu kredita. Dodatni troškovi za odobrenje kredita su trošak mjenice (2 eura) i trošak upita u Regulatorni biro (3 eura).Troškovi obračuna kamate se odnose na iskorišćeni iznos dozvoljenog prekoračenja i obračunavaju se na dnevnoj osnovi a naplaćuju se jednom mjesečno u skladu sa ugovorom. Za iskorišćeni  iznos manji od 50 eura u CKB Smart paketu, nominalna kamatna stopa (NKS)=0 i efektivna kamatna stopa (EKS)=0.

Da biste postali korisnik CKB paketa, potrebno je:

 • Da imate otvoren transakcioni račun u CKB-u

 

Potrebna dokumentacija

 • Identifikacioni dokument

VAŽNO

Ukoliko želite da postanete korisnik opcionih prozvoda koji su uključeni u cijenu paketa, potrebno je da aplicirate za svaki pojedinačni proizvod i priložite neophodnu dokumentaciju koja je propisana bančinim standardnim procedurama za odobenje željenih proizvoda/servisa.

 

Obavještenje ugovaraču osiguranja prije zaključenja Ugovora o osiguranju i zaključenja Ugovora o osiguranju na daljinu.

Naknade

Cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte u pregledu tarifa.

Formular za prijavu

+382