Mala i srednja preduzeca - Krediti

Kredit u vidu dozvoljenog prekoračenja po transakcionom računu (CKB overdraft)

Raspolažite dodatnim novčanim sredstvima u svakom trenutku, na način koji vama najviše odgovara.

 

Kome je namijenjen?

CKB overdraft (kredit u vidu dozvoljenog prekoračenja po transakcionom računu) namijenjen je rezidentima i nerezidentima sa zaposlenjem na neodređeno vrijeme i regulisanim boravkom u Crnoj Gori, kao i penzionerima koji primaju penziju preko Fonda PIO Crne Gore.

Prednosti

 • Odobrava se u iznosu do 3 mjesečne plate/penzije
 • Kamata se obračunava samo na iskorišćeni dio kredita
 • Za kredite u visini jedne mjesečne penzije, administrativna zabrana nije obavezna
 • Gornja granica starosti klijenta nije određena

Opšti uslovi odobravanja:

 • klijent mora imati minimum 21 godinu starosti prilikom apliciranja za kredit
 • kredit se odobrava u iznosima od 50 EUR do 5.000 EUR za zaposlene i od 50 EUR do 1.500 EUR za penzionere
 • rok trajanja ugovora 36 mjeseci
 • kredit se odobrava po fiksnoj kamatnoj stopi

Obezbjeđenje kredita:

 • administrativna zabrana na platu/penziju korisnika kredita
 • mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita
 • žirant (opciono)

Potrebna dokumentacija:

 • zahtjev za odobrenje kreditnog limita
 • formular za unos ličnih podataka
 • potpisana kopija identifikacionog dokumenta ili kopija boravišne dozvole, ukoliko je u pitanju nerezident
 • dokumentacija za ovjeru (popunjava poslodavac ili fond PIO), ne starija od 30 dana
 • penzioni ček
 • mjenica
 • saglasnost za pristup RKB-u i kopija naloga uplate za RKB

Lista uslova za kredite fizičkih lica

Banka zadržava pravo da traži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i potpisivanja zahtjeva za kredit, posjetite neku od naših poslovnica, gdje možete podnijeti zahtjev za overdraft.

Formular za prijavu

+382