ckb stednja

CKB dječija štednja

Misleći i na svoju najmlađu klijentelu, Crnogorska komercijalna banka je oformila štedni proizvod Dječija štednja.

Riječ je o postepenoj štednji koju otvaraju roditelji sa ciljem da obezbijede lagodniju budućnost svoje djece. Roditelji uplaćuju redovne mjesečne iznose na štedni račun, a minimalan ulog nije ograničen.

Kome je namijenjena?

Ovaj tip štednje namijenjen je roditeljima mlađe populacije sa ciljem da štede za budućnost svoje djece.

Prednosti

  • Nije ograničen minimalni ulog
  • Moguće je vršiti i dodatne uplate, a time i dodatno uvećati dječju štednju
  • Obračun i pripis kamate vrši se po isteku oročenja ili po automatskom preoročavanju glavnice. Preoročavanje (automatsko obnavljanje ugovora) je 8 dana nakon isteka ugovora.
  • Ročnost: po viđenju i oročena (od 13 do 24 mjeseca)
  • Mogućnost prenosa sredstava na račun vašeg djeteta, transakcione, devizne i ostale račune

Ugovor namijenjen ovoj vrsti štednje potpisuje roditelj, tj. zakonski zastupnik, uz prilaganje na uvid izvoda iz matične knjige rođenih za svoje maloljetno dijete, tj. dijete koje zastupa.

Banka u ime klijenta i za njegov račun prilikom isplate kamate obračunava, obustavlja od obračunate kamate i uplaćuje na propisane račune porez na prihod od kapitala, saglasno važećim zakonskim propisima na dan isplate kamate.

Ne postoji mogućnost djelimičnog raskida, tj. raspolaganja dijelom oročenog uloga prije isteka roka oročenja.

Ulozi su u eurima.

 

Fond za zaštitu depozita

Crnogorska komercijalna banka je članica Fonda za zaštitu depozita.

Formular za prijavu

+382