Hipotekarni kredit

CKB hipotekarni krediti

CKB hipotekarni kredit

CKB hipotekarni kredit je pravo rješenje za vas ukoliko vam je potrebna gotovina za željenu kupovinu, brzo izmirenje obaveza ili želite da renovirate vaše objekte za narednu turističku sezonu, a da pri tome relaksirano otplaćujete kredit na duži vremenski period.

Refinansirajte postojeće obaveze, opremite stan, raspolažite novcem baš onako kako želite, a mjesečnu ratu prilagodite svom budžetu.

Kome je namijenjen?

Kredit je namijenjen rezidentima i nerezidentima sa regulisanim zaposlenjem i boravkom u Crnoj Gori, zaposlenima na određeno i neodređeno vrijeme, pomorcima, penzionerima, preduzetnicima (moraju postojati minimum godinu dana), klijentima sa drugim vidom redovnih prihoda koje mogu dokazati.

Prednosti

 

 • bez provizije za odobravanje kredita
 • mogućnost refinansiranja postojećih obaveza
 • kredit se odobrava u iznosima od 3.000 EUR do 150.000 EUR
 • rok otplate od 24 do 240 mjeseci

Reprezentativni primjer

 60.000 EUR150.000 EUR60.000 EUR
Period otplate 180 mjeseci 240 mjeseci 240 mjeseci
NKS (godišnja) 6,65% 6,65% 3,79% + 6M EURIBOR**
Mjesečni anuitet 527,60 EUR 1.131,60 EUR 484,44 EUR
Administrativna naknada 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Ukupna kamata 34.968,87 EUR 121.584,84 EUR 56.264,83 EUR
Trošak procjene nepokretnosti 80 EUR 80 EUR 80 EUR
Polisa osiguranja nekretnine 197,72 EUR 197,72 EUR 197,72 EUR
Trošak ovjere založne izjave 200 EUR 300 EUR 200 EUR
Upis hipoteke 20 EUR 20 EUR 20 EUR
Naknada za izdavanje lista nepokretnosti 8 EUR 8 EUR 8 EUR
EKS 7,00% 6,91% 7,92%
Ukupni troškovi* 35.481,59 EUR 122.197,56 EUR 56.777,55 EUR
Ukupan dug 95.481,59 EUR 116.777,55 EUR 116.777,55 EUR

 

*Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, troškovi naknade za odobravanje kredita (0,00 eura), naknade za dvije mjenice (4 eura), upita u Kreditni biro CBCG (3 eura), trošak procjene nepokretnosti (80 EUR), trošak polise osiguranja nekretnine (197,72 eura), trošak ovjere založne izjave,  trošak upisa hipoteke (20 eura) i naknada za izdavanje lista nepokretnosti (8 eura). Troškovi procjene nepokretnosti i polise osiguranja nekretnine, izračunati su na konkretnom primjeru nepokretnosti, koja se zalaže kao obezbjeđenje, veličine 87m².

Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 1. 6. 2024. godine.

**6M Euribor na dan 04.06.2024. godine iznosi 3,745

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate
Zanima me ponuda

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi 1 mjenice (2 eura) i upita u Kreditni registar CBCG (3 eura). Kreditni kalkulator ne uključuje troškove koji se odnose na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, a koji su prikazani u reprezentativnim primjerima (npr. troškovi polise osiguranja, troškovi zasnivanja instrumenata obezbjeđenja i sl.).


Informator:

Informator za CKB hipotekarni kredit možete preuzeti ovdje.

Opšti uslovi odobravanja:

 • klijent mora imati minimum 21 godinu starosti prilikom apliciranja za kredit
 • u momentu dospijeća posljednje rate, klijent ne može biti stariji od 70 godina
 • klijent ne može biti stariji od 78 godina ukoliko aplicira za hipotekarni kredit za penzionere sa grupnom polisom životnog osiguranja
 • kredit se odobrava po fiksnoj ili varijabilnoj kamatnoj stopi

Obezbjeđenje kredita:

 • administrativna zabrana na platu/penziju korisnika kredita
 • mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita
 • hipoteka prvog reda na nekretninu upisanu u korist Banke
 • polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke
 • žirant/sudužnik
 • polisa životnog osiguranja (opciono)
 • grupna polisa životnog osiguranja (za hipotekarni kredit za penzionere sa grupnom polisom osiguranja)

Potrebna dokumentacija:

Dodatna dokumentacija koju donosi preduzetnik:

 • potvrda iz Poreske uprave o izmirenim obavezama
 • poreska prijava za prošlu godinu

Lista uslova za kredite fizičkih lica

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i potpisivanja zahtjeva za kredit, posjetite neku od naših poslovnica, gdje možete podnijeti zahtjev za kredit. U slučaju da je potreban žirant kao dodatno obezbjeđenje, i on mora da bude prisutan u poslovnici tokom podnošenja zahtjeva, potpisivanja mjenice i ostale dokumentacije.

Banka će, besplatnom SMS porukom, obavijestiti klijenta o isplaćenom kreditu.

Formular za prijavu

+382