ckb gradjani transakcioni racuni

CKB transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija

CKB transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija, koji uključuje i transakcione račune za plaćanje sa osnovnim uslugama i račune za osjetljivu grupu potrošača, koje možete otvoriti u Crnogorskoj komercijalnoj banci zadovoljiće vaše svakodnevne potrebe i omogućiti vam jednostavan pristup ostalim savremenim bankarskim proizvodima i uslugama poput kartica, SMS servisa ili elektronskog bankarstva.

Račun možete otvoriti u svakoj od poslovnica naše Banke, a procedura otvaranja je vrlo brza i jednostavna.

Kome je namijenjen?

CKB transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija namijenjen je svim potrošačima rezidentima i nerezidentima, bilo da su u radnom odnosu ili ne.

Računi za plaćanje sa osnovnim uslugama namijenjeni su potrošačima koji nemaju drugi račun za plaćanje u Crnoj Gori. Ograničenje za korisnike ovih računa jeste da ne mogu imati kreditne proizvode koji se vezuju za njih (krediti i prekoračenja na računima).


Prednosti

  • otvaranje transakcionog računa vrlo je brzo i jednostavno, dovoljno je da prezentujete važeća lična identifikaciona dokumenta
  • otvaranje računa je besplatno, a uz račun dobijate na korišćenje dvije debitne kartice: CKB Visa Classic Debit Contactless karticu i CKB Mastercard Debit Contactless karticu
  • sredstva su dostupna odmah po prilivu na račun, ne morate čekati na proces knjiženja Banke i odmah su raspoloživa na svim karticama koje su vezane za transakcioni račun
  • mogućnost korišćenja ostalih proizvoda i usluga poput kartica, e-bankinga, SMS servisa
  • mogućnost otvaranja trajnog naloga za razne namjene
  • kreditiranje

Dodatna povoljnost

Pored sopstvenih sredstava, koja mogu koristiti korisnici transakcionog računa sa redovnim primanjima, Banka omogućava korišćenje kredita u vidu dozvoljenog prekoračenja po računu (overdrafta) u rasponu od 30% iznosa mjesečnih primanja klijenta do 3 mjesečne zarade.

Banka pruža uslugu prebacivanja računa za plaćanje u istoj valuti svakom potrošaču koji otvori ili ima račun za plaćanje kod pružaoca platnih usluga koji se nalazi na teritoriji Crne Gore. Usluga se realizuje uz dostavljanje propisane dokumentacije a u skladu sa Sporazumom o saradnji banaka u vezi sa Zakonom o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računu za plaćanje sa osnovnim uslugama.

Naknade

Cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte u pregledu tarifa.

Formular za prijavu

+382