ckb stednja

CKB klasična štednja po viđenju

Štednja po viđenju poseban je tip štednje gdje je položeni novac dostupan u svakom trenutku. Novac položen na štednju po viđenju nije oročen na duži rok, već je raspoloživ na računu klijenta, pa se na njega obračunava kamata po viđenju.

Kome je namijenjena?

CKB klasična štednja po viđenju je proizvod namijenjen klijentima svih starosnih struktura koji žele da štede i ostvare dodatni prihod – kamatu.

Prednosti

  • Novac vam je dostupan u svakom momentu i njime možete raspolagati u skladu sa vašim trenutnim potrebama
  • Na ovaj štedni račun sredstva možete redovno dodavati i podizati bez ograničenja
  • Kamata se obračunava i pripisuje po isteku kalendarske godine

Formular za prijavu

+382

Fond za zaštitu depozita

Crnogorska komercijalna banka je članica Fonda za zaštitu depozita.

FZD