Gotovinski kredit sa depozitom

CKB gotovinski krediti sa depozitom kao obezbjeđenjem

Ukoliko Vam je potreban keš kredit i želite da ga obezbijedite oročenim depozitom koji imate u našoj Banci, nudimo Vam CKB gotovinski kredit sa depozitom kao obezbjeđenjem.

Kome je namijenjen?

Kredit je namijenjen rezidentima i nerezidentima koji imaju depozit u odgovarajućem iznosu u našoj Banci.

Prednosti

 • bez provizije za odobravanje kredita
 • kredit se odobrava u iznosima od 300,00 EUR do 200.000 EUR
 • rok otplate od 3 do 48 mjeseci
 • mogućnost odabira načina vraćanja kredita

Opšti uslovi odobravanja:

 • klijent mora imati minimum 21 godinu starosti prilikom apliciranja za kredit
 • kredit se odobrava po kamatnoj stopi 3,00% + kamatna stopa na depozit keš kolateral

Obezbjeđenje kredita:

 • mjenica i mjenično ovlašćenje
 • depozit (u iznosu od 110% ili 130% iznosa traženog kredita, u zavisnosti od odabranog načina  vraćanja kredita)

Potrebna dokumentacija:

 • zahtjev za kredit
 • potpisana kopija lične karte ili kopija boravišne dozvole, ukoliko je u pitanju nerezident
 • mjenica i mjenično ovlašćenje
 • zahtjev za blokadu depozita

Lista uslova za kredite fizičkih lica

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i potpisivanja zahtjeva za kredit, posjetite neku od naših poslovnica, gdje možete podnijeti Zahtjev za kredit. U slučaju da je potreban žirant kao dodatno obezbjeđenje, i on mora da bude prisutan u filijali tokom podnošenja zahtjeva, potpisivanja mjenice i ostale dokumentacije.

Banka će, besplatnom SMS porukom, obavijestiti klijenta o isplaćenom kreditu.

Formular za prijavu

+382