CKB Keš kredit 2024

CKB keš kredit

CKB gotovinski kredit za zaposlene

Ako vam je potrebna gotovina za željenu kupovinu ili brzo izmirenje obaveza, CKB gotovinski kredit je pravo rješenje za vas.

Kome je namijenjen?

Kredit je namijenjen državljanima Crne Gore ili nerezidentima koji imaju regulisan boravak i radni odnos u Crnoj Gori, zaposlenima u kompanijama na određeno i neodređeno vrijeme, pomorcima.

Prednosti

 • bez provizije za odobravanje kredita
 • odobrenje kredita moguće je za samo 1 dan!
 • kredit se odobrava u iznosima od 300 EUR do 25.000 EUR (bez žiranata)
 • rok otplate od 3 do 72 mjeseca

Reprezentativni primjer

 10.000 EUR15.000 EUR25.000 EUR
Period otplate 72 mjeseca 72 mjeseci 72 mjeseca
NKS (godišnja) 7,52% 7,52% 7,52%
Mjesečni anuitet 172,99 EUR 259,49 EUR 432,48 EUR
Administrativna naknada 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Ukupna kamata 2.455,37 EUR 3.683,05 EUR 6.138,42 EUR
Trošak 1 mjenice 2 EUR 2 EUR 2 EUR
Trošak upita u Regulatorni biro 3 EUR 3 EUR 3 EUR
EKS 7,80%  7,80% 7,79%
Ukupni troškovi* 2.460,37 EUR 3.688,05 EUR 6.138,42 EUR
Ukupan dug 12.460,37 EUR 18.688,05 EUR 31.138,42 EUR

 

 • *Za rok otplate duži od 6 godina, u skladu sa poslovnom politikom, Banka zadržava pravo da zatraži dodatna sredstva obezbjeđenja i primijeni drugačiju cjenovnu politiku.
 • Za iznos kredita od 25.000 eura sa rokom otplate 10 godina, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 9,34%, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 9,75%. U obračun ukupnog duga i EKS-a su uključeni troškovi kamate za cijeli period u iznosu od 13.555,00eura, trošak 1 mjenice (2 eura) i trošak upita u Regulatorni biro (3 eura) i troškovi naknade za odobravanje kredita (0,00 eura).
  . Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 38.560,00eura, dok mjesečna rata iznosi 321,29 eura.
 • **Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, troškovi naknade za odobravanje kredita (0,00 eura), naknade za mjenicu (2 EUR) i upita u Kreditni biro CBCG (3 EUR). 
 • Ponuda važi od 18. 4. do 31. 12. 2024.
 • Reprezentativni primjeri su izkazani na primjeru obračuna od 1. 4. 2024. godine.

Kreditni kalkulator

Odobrenje za 1 dan!

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate
Zanima me ponuda

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi 1 mjenice (2 EUR) i upita u Kreditni registar CBCG (3 EUR).Opšti uslovi odobravanja:

 • klijent mora imati minimum 21 godinu starosti prilikom apliciranja za kredit
 • do 70 godina starosti na datum posljednje rate

Obezbjeđenje kredita:

 • administrativna zabrana na platu korisnika kredita
 • administrativna zabrana na platu/penziju žiranta (ako je ugovorom predviđen)
 • mjenica (koju potpisuje korisnik i žirant, ako je ugovorom predviđen) i mjenično ovlašćenje (koje potpisuje korisnik i žirant, ako je ugovorom predviđen)
 • mjenica i mjenično ovlašćenje pravnog lica (u izuzetnim slučajevima)
 • ovlašćenje za naplatu sa računa pravnog lica (u izuzetnim slučajevima)

Potrebna dokumentacija:

 • zahtjev za kredit
 • potpisana kopija lične karte ili kopija boravišne dozvole, ukoliko je u pitanju nerezident
 • formular za unos ličnih podataka
 • dokumentacija za ovjeru (ne starija od 30 dana) ili kopija matrikule za pomorce
 • mjenica i mjenično ovlašćenje
 • izjava o otpremnini
 • saglasnost za pristup RKB-u
 • kopija naloga uplate za RKB
 • platne liste za poslednja 3 mjeseca

Lista uslova za kredite fizičkih lica

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i potpisivanja zahtjeva za kredit, posjetite neku od naših poslovnica, gdje možete podnijeti zahtjev za kredit. U slučaju da je potreban žirant kao dodatno obezbjeđenje, i on mora da bude prisutan u poslovnici tokom podnošenja zahtjeva, potpisivanja mjenice i ostale dokumentacije.

Banka će, besplatnom SMS porukom, obavijestiti klijenta o isplaćenom kreditu.

CKB keš kredit

Zainteresovani ste za CKB keš kredit za zaposlene? Aplicirajte online.

Aplicirajte online