ckb gradjani debitne kartice

Bezbjednost

Uz platnu karticu dobijate i njen tajni identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIN). Neophodno je da čuvate PIN u tajnosti, da ga ne saopštavate drugim licima, da ne postoji pismeni trag istog kako bi eliminisali rizik od zloupotrebe kartice. Prilikom unošenja PIN broja na bankomatu ili POS terminalu sačuvajte privatnost. Provjerite iznos transakcije prije potpisivanja računa.

Prijava gubitka ili krađe kartice

U slučaju da ste izgubili karticu ili je ona ukradena, molimo da kontaktirate CKB Call centar na 19894. Kartica će biti automatski blokirana od momenta kada ste kontaktirali Banku. Ukoliko ne prijavite gubitak ili krađu snosićete odgovornost za eventualnu zloupotrebu kartice. Privremenu ili trajnu blokadu kartice takođe možete izvršiti i putem CKB GO aplikacije.

Reklamacija

Ukoliko smatrate da su na kartičnom računu prikazani pogrešno obračunati troškovi ili transakcije za koje niste izvršili plaćanja, potrebno je da se obratite Banci radi reklamiranja istih, uz podnošenje računa i druge dokumentacije koju Banka može tražiti. Rok za podnošenje reklamacije je 72h od datuma transakcije.

Banka ne preuzima odgovornost za kvalitet i količinu robe, odnosno usluge kupljene karticom. Reklamaciju u vezi sa kvalitetom i količinom robe, odnosno kvalitetom usluge, potrebno je riješiti sa prodajnim mjestom. Bez obzira na ishod reklamacije, dužni ste podmiriti zaduženje po kartičnom računu.

Ako Banka utvrdi da je reklamacija opravdana, izvršiće povraćaj sredstava u skladu sa ishodom reklamacije, a u slučaju neopravdane reklamacije, korisnik snosi sve nastale troškove.