Mala i srednja preduzeca - Ostali proizvodi i usluge

Sefovi kompanija

Sef je namijenjen kompanijama koje žele sigurno odložiti svoje vrijednosti u sefovima CKB-a. To podrazumjeva čuvanje novca, hartija od vrijednosti, povjerljivih dokumenata i ostalih vrijednosti. Predmeti koji ugrožavaju sigurnost Banke ili drugih sefova ne mogu se odlagati.

Kome je namijenjen?

Sefovi su namijenjeni kompanijama koje žele sigurno mjesto za čuvanje novca, hartija od vrijednosti i drugih vrijednosti. Banka garantuje privatnost, tajnost i nemogućnost pristupa sigurnosnom sefu trećim licima.


Prednosti

  • najveća sigurnost
  • maksimalna povjerljivost i diskretnost

Dodatna povoljnost

Sefu se može pristupiti samo uz prisustvo službenika trezora i ovlašćenog pravnog lica. Ovim se postiže dodatna sigurnost i zadržava povjerenje u Banku i njeno sveukupno poslovanje. Zaposleni trezora Banke ne mogu samostalno pristupiti sefu klijenta. Klijent dobija Uputstvo za korišćenje sefa (link).

Potrebna dokumentacija

  • zahtjev za korišćenje sefa
  • kopija lične karte ili pasoša osobe koja će biti ovlašćena u ime kompanije da upravlja sefom

Naknade

 Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.