Mala i srednja preduzeca - Platni promet

Nostro akreditivi

Nostro akreditiv predstavlja pismenu obavezu Banke da korisniku (prodavcu robe/usluga) izvrši plaćanje, obično preko avizirajuće, konfirmirajuće ili rambursne banke u zemlji korisnika, pod uslovima da je prethodno podnio Banci definisana potrebna dokumenta u utvrđenim rokovima. Najznačajniji dio usluge nije cijena, već stručna pomoć koju Banka pruža.

Postoje razne vrste akreditiva, kao što su: pokriveni, nepokriveni, prenosivi, neprenosivi, revolving, po viđenju, akceptni, terminski, standby.

Važno je da preduzeće koje posluje sa inostranstvom  prije zaključivanja spoljnotrgovinskog ugovora konsultuje Banku za pravilno definisanje finansijske klauzule:

  • kakvu vrstu akreditiva kupac treba da otvori,
  • kada mora da otvori akreditiv,
  • precizirati uslove pod kojima će se akreditiv koristiti.

Prednosti

  • Preko 10 godina iskustva u radu sa akreditivima sa najvećim crnogorskim kompanijama
  • Profesionalna ekspertska pomoć za pravilno definisanje uslova akreditiva

Naknade

 Cijena nostro akreditiva zavisi od njegove vrste i sporazuma o saradnji sa klijentom, a kreće se u opsegu od 0,5% - 3,5%.

Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.