Mala i srednja preduzeca - Krediti

CKB kredit za obrtna sredstva za mikro i mala preduzeća

CKB kredit za obrtna sredstva za mikro i mala preduzeća namijenjen je klijentima koji imaju potrebu za ulaganje u obrtna sredstva (plaćanje prema dobavljačima, kupovina inventara i plaćanje tekućih obaveza).


Prednosti

 • iznos kredita: do 300.000 eur
 • fiksna kamatna stopa
 • rok otplate: za obrtna sredstva do 36 mjeseci, za trajna obrtna sredstva do 60 mjeseci

Sredstva obezbjeđenja

 • lična mjenica
 • mjenica kompanije
 • ovlašćenje za naplatu sa računa kompanije

Potrebna dokumentacija

 • Zahtjev za kredit za mala i srednja preduzeća

Potrebna dokumenta

 • Popunjen i potpisan zahtjev
 • Kopija rješenja o registraciji
 • Kopija rješenja o registraciji za PDV
 • Kopija rješenja o razvrstavanju djelatnosti (ukoliko postoji)
 • Kopija kartona deponovanih potpisa
 • Kopija OP obrazca (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
 • Statut i akt o osnivanju
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ za prethodne 3 godine (ovjeren od strane Privrednog suda ili Poreske uprave)
 • Bilans stanja, bilans uspjeha – pomoćni obrasci, za prethodne 3 godine
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ - presjek tekuće godine
 • Bruto bilans za prethodne dvije godine, kao i presjek tekuće godine (ili zaključni list)
 • Analitika kupaca i dobavljača za prethodnu i presjek tekuće godine
 • Saglasnost  za RKB kompanije i vlasnika kompanije (i sva povezana lica i garanta)
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine za vlasnika kompanije i/ili povezana lica (u  slučaju da je vlasnik kompanije pravno lice i/ili postoje povezana pravna lica)
 • Dodatna dokumentacija

Cijena proizvoda

Kamatna stopa i provizija za obradu kredita utvrđuju se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije, prometa preko računa kod CKB-a, kvaliteta i vrijednosti kolaterala.