Mala i srednja preduzeca - Krediti

CKB investicioni kredit za mikro i mala preduzeća

CKB investicioni kredit za mikro i mala preduzeća namijenjen za podršku MSP klijenata sa srednjoročnim ili dugoročnim finansijskim potrebama. Omogućava klijentima investicije u materijalna dobra i nematerijalna ulaganja, odnosno finansiranje investicija kao što su: nova ulaganja poput nabavke/kupovine pokretnih osnovnih sredstava (sredstva za proizvodnju, mašine, vozila, IT hardver i softver) ili kupovine, (iz)gradnje ili rekonstrukcije nekretnina, poput maloprodajnih objekata, kancelarijskih prostora ili skladišta.


Prednosti

 • iznos kredita: do 300.000 EUR
 • fiksna kamatna stopa
 • rok otplate do 120 mjeseci
 • grejs period do 6 mjeseci
 • mogućnost sezonske otplate prema poslovnoj aktivnosti

Sredstva obezbjeđenja

 • lična mjenica
 • mjenica kompanije
 • ovlašćenje za naplatu sa računa kompanije
 • hipoteka

Potrebna dokumentacija

 • Zahtjev za kredit za mala i srednja preduzeća

Potrebna dokumenta

 • Popunjen i potpisan zahtjev
 • Kopija rješenja o registraciji
 • Kopija rješenja o registraciji za PDV
 • Kopija rješenja o razvrstavanju djelatnosti (ukoliko postoji)
 • Kopija kartona deponovanih potpisa
 • Kopija OP obrazca (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
 • Statut i akt o osnivanju
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ za prethodne 3 godine (ovjeren od strane Privrednog suda ili Poreske uprave)
 • Bilans stanja, bilans uspjeha – pomoćni obrasci, za prethodne 3 godine
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ - presjek tekuće godine
 • Bruto bilans za prethodne dvije godine, kao i presjek tekuće godine (ili zaključni list)
 • Analitika kupaca i dobavljača za prethodnu i presjek tekuće godine
 • Saglasnost  za RKB kompanije i vlasnika kompanije (i sva povezana lica i garanta)
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine za vlasnika kompanije i/ili povezana lica (u  slučaju da je vlasnik kompanije pravno lice i/ili postoje povezana pravna lica)
 • Dodatna dokumentacija

Cijena proizvoda

Kamatna stopa i provizija za obradu kredita utvrđuju se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije, prometa preko računa kod CKB-a, kvaliteta i vrijednosti kolaterala.