Mala i srednja preduzeca - Transakcioni racuni

CKB transakcioni račun za nacionalne platne transakcije

CKB obavlja brz, siguran i efikasan domaći platni promet, uz konkurentne tarife na domaćem tržištu, što je uslov za uspješno poslovanje preduzeća i temelj za uspostavljanje viših oblika saradnje sa Bankom.

CKB transakcioni račun za nacionalne platne transakcije možete otvoriti u svakoj od poslovnica naše banke, a procedura otvaranja je vrlo brza i jednostavna.

Kome je namijenjen?

CKB transakcioni račun za nacionalne platne transakcije namijenjen je svim malim i srednjim preduzećima kojima je potreban brz i pouzdan transfer novca u zemlji.


Prednosti

 • konkurentne tarife
 • najrasprostranjenija mreža poslovnih jedinica banke
 • mogućnost izbora opcije i vremena izvršenja transakcija
 • mogućnost elektronskog plaćanja 24 časa dnevno uz niže tarife
 • mogućnost uspostavljanja trajnog naloga
 • mogućnost uspostavljanja direktnog zaduženja
 • strogo vođenje računa o tajnosti podataka

Dodatna povoljnost

Ljubazan i stručan kadar dostavljaće vam izvještaje o prometu i stanju na računu kao i promjenama na računu elektronskim putem ili na šalteru Banke. Uz CKB GO servis za mala i srednja preduzeća, obavljajte svakodnevne finansijske transakcije još povoljnije i brže.

Potrebna dokumentacija

Da biste otvorili CKB račun za nacionalne platne transakcije, potrebno je podnijeti Zahtjev na osnovu kojeg se zaključuje Ugovor o otvaranju i vođenju računa. Otvaranje računa prati sljedeća dokumentacija:

 • Zahtjev za otvaranje računa
 • Rješenje o upisu u sudski registar ili registar nadležnog organa
 • Obavještenje organa za poslove statistike o razvrstavanju po djelatnostima
 • Rješenje o PIB (Direkcija javnih prihoda)
 • Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje (dobijate ih u Banci)
 • Obrazac OP (ovjeren potpis ovlašćenog lica kod nadležne institucije). Neophodno je priložiti originalni OP obrazac, dok ostatak dokumentacije treba dostaviti na uvid
 • Ugovor o otvaranju i vođenju računa
 • Opšte predugovorne informacije

Naknade

 Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.