Mala i srednja preduzeca - Transakcioni racuni
CKB transakcioni račun za nacionalne platne transakcije

CKB transakcioni račun za nacionalne platne transakcije

CKB obavlja brz, siguran i efikasan domaći platni promet, uz konkurentne tarife na domaćem tržištu, što je uslov za uspješno poslovanje preduzeća i temelj za uspostavljanje viših oblika saradnje sa Bankom.

CKB transakcioni račun za međunarodne platne transakcije

CKB transakcioni račun za međunarodne platne transakcije

CKB ima dugogodišnju tradiciju obavljanja platnog prometa sa inostranstvom i razvijene korespondentske odnose sa širokom mrežom svjetskih banaka.