Home carusel - Mala i srednja preduzeca CKB GO POS

CKB GO POS

CKB Visa Business Debit

CKB Visa Business Debit

CKB Visa Business debitna kartica je nova internacionalna, beskontaktna kartica za pravna lica koja omogućava plaćanje u zemlji i inostranstvu, a vezana je za transakcioni račun za vršenje nacionalnih platnih transakcija.

CKB VISA Business Credit

CKB VISA Business Credit

CKB Visa Business revolving je nova internacionalna, beskontaktna kreditna kartica za pravna lica koja omogućava plaćanje u zemlji i inostranstvu, uz minimalnu mjesečnu otplatu.

POS terminali

POS terminali

Mreža POS terminala CKB-a prisutna je na tržištu od 2002. godine, a sve do 2005. je bila praktično i jedina mreža elektronskih ugovora za bezgotovinsko plaćanje u Crnoj Gori.

Mobile top-up

Mobile top-up

Dopunite pre-paid račun brzo i jednostavno, bez provizije preko CKB GO servisa ili preko ATM-a.

CKB GO POS

CKB GO POS

Od sada, vaš Android uređaj je i vaš POS terminal.