Mala i srednja preduzeca - Kartice i POS terminali

CKB Visa Business Debit kartica

CKB Visa Business debitna kartica je nova internacionalna, beskontaktna kartica  za pravna lica koja omogućava plaćanje u zemlji i inostranstvu, a vezana je za transakcioni račun za vršenje nacionalnih platnih transakcija.

Ovlašćeni korisnici kartice imaju mogućnost da vrše transakcije karticom u visini raspoloživih sredstava na transakcionom računu u nacionalnom platnom prometu uključujući iznos dozvoljenog prekoračenja po računu (overdraft), a u skladu sa prethodno definisanim dnevnim ATM i POS limitima, koje je prethodno odobrio ovlašćeni zastupnik kompanije.

Kome je namijenjena?

CKB Visa Business debitna kartica  se može izdati svakom pravnom licu koje ima registrovanu djelatnost u Crnoj Gori i otvoren račun u CKB banci.


Prednosti

  • Omogućava plaćanje roba i usluga na POS terminalima i podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu
  • Mogućnost korišćenja kartice na Internetu
  • Cash in usluga - mogućnost deponovanja sredstava na karticu putem CKB bankomata
  • Na bankomatima CKB banke možete dobiti uvid u raspoloživo stanje
  • Mogućnost provjere izvršenih transakcija sa karticama putem CKB GO aplikacije
  • Na bankomatima i POS terminalima CKB banke, kod ovlašćenih dilera, možete kupiti dopunu za 067, 068 i 069 mobilnu mrežu
  • Broj korisnika kartice je neograničen

Ukoliko želite ovu karticu, pristupnicu možete preuzeti ovdje.

Naknade

Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.