Mala i srednja preduzeca - Kartice i POS terminali

CKB Visa Business revolving kartica

CKB Visa Business revolving je nova internacionalna, beskontaktna kreditna kartica  za pravna lica koja omogućava plaćanje u zemlji i inostranstvu, uz minimalnu mjesečnu otplatu. CKB Visa Business revolving kartica funkcioniše na bazi odobrenog kreditnog limita. Klijent sam bira procenat otplate kredita.

Kome je namijenjena?

CKB Visa Business revolving kartica namijenjena je svim kreditno sposobnim pravnim licima koja imaju registrovanu djelatnost u Crnoj Gori i otvoren račun u CKB-u.


Prednosti

  • kupovina u zemlji i inostranstvu, uz minimalnu mjesečnu otplatu
  • maksimalni iznos kreditnog limita je do 25.000 eur
  • podizanje gotovine u lokalnoj valuti na bankomatima u zemlji i inostranstvu
  • broj korisnika kartice je neograničen

Sredstva obezbjeđenja

  • lična mjenica
  • mjenica kompanije
  • depozit (opciono)

Naknade

Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.