Mala i srednja preduzeca - Platni promet

Ino plaćanje (Nostro)

Devizna doznaka predstavlja instrument u međunarodnom platnom prometu. Klijentima omogućava izvršavanje i naplatu obaveza prema ino partnerima, po osnovu uvezene, odnosno izvezene robe. Devizna doznaka kao instrument platnog prometa sa inostranstvom služi i za realizaciju transfera po osnovu izvršenih usluga, kao i za druge transfere koji mogu da se odnose na javni i privatni sektor.

Nostro doznaka je doznaka kojom klijenti vrše plaćanja prema inostranstvu po različitim osnovama.

Kome je namijenjeno?

Ino plaćanje namijenjeno je malim i srednjim preduzećima kojima je potrebno brzo i jednostavno obavljanje novčanih transakcija sa inostranim poslovnim partnerima.


Prednosti

  • Olakšava plaćanje ino partnerima među kojima postoji veliko povjerenje
  • Jednostavan način za realizaciju ino plaćanja
  • Izuzetno povoljan način realizacije ino plaćanja

Dokumentacija koju je banci potrebno dostaviti da bi se doznaka realizovala je:

  • Faktura, profaktura ili ugovor na osnovu kojeg se vrši plaćanje
  • Instrukcije deviznog računa inopartnera
  • Pečatiran (ukoliko je statutom preduzeća predvidjen pečat) i potpisan nalog za plaćanje

Naknade

  •  Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.