EBRD, EU i CKB - Krediti za podršku malim i srednjim preduzećima

EBRD

Program podrške za žene u biznisu

Prepoznajemo značaj malih i srednjih biznisa koje vode žene, ali i izazove sa kojima se isti suočavaju u razvoju biznisa, kao i  prilikom pronalaska izvora finansiranja.

Stoga, CKB banka se pridružila programu „Žene u biznisu“, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji pomaže preduzetnicama i malim i srednjim preduzećima koja vode žene da imaju pristup finansiranju, kao i poslovnim savjetima koji su prilagođeni njihovim potrebama.

 

Prednosti

Korisnicima programa, koji ispunjavaju uslove za učešće i odobrenje, omogućili smo:

  • Pristup finansiranju kroz kredit za obrtna sredstva do 100k (zavisno od boniteta klijenta), po fiksnoj kamatnoj stopi i bez troškova obrade kredita
  • 6 mjeseci besplatnog SUPER TEAM paketa, koji sadrži sve servise potrebne za efikasno poslovanje
  • Pristup edukaciji kroz radionice i online događaje u saradnji sa EBRD

Kako se prijaviti

Na sljedećem linku možete saznati više informacija o samom programu, kao i izvršiti procjenu poslovanja Vašeg biznisa, kroz Business Lens alat: EBRD Women in Business Programme.

Dodatne informacija o kriterijumima i uslovima kreditiranja možete dobiti kod kolega nadležnih za poslovanje sa malim i srednjim preduzećima, kao i upitom na mejl adresu: mse@ckb.me.

Program je finansiran od strane donatora Luksemburga i Švedske,a putem EBRD.