Mala i srednja preduzeca - Krediti

CKB overdraft kredit

CKB overdraft kredit

Riješite trenutne probleme likvidnosti efikasno i po povoljnim uslovima uz CKB overdraft kredit za mikro i mala preduzeća.

CKB hipotekarni kredit sa opcijom za turizam

CKB hipotekarni kredit sa opcijom za turizam

CKB hipotekarni kredit za mikro i mala preduzeća namijenjen je klijentima sa srednjoročnim ili dugoročnim finansijskim potrebama.

EU mikro kredit za obrtna sredstva

EU mikro kredit za obrtna sredstva

CKB EU mikro kredit je namijenjen mikro preduzećima za finansiranje obrtnih sredstava kao što su nabavka zaliha, robe, sirovina i slično.

CKB EU mikro investicioni kredit

CKB EU mikro investicioni kredit

CKB EU mikro investicioni kredit služi za finansiranje investicija u materijalna dobra. Takođe je namijenjen i za razne vrste nematerijalnih ulaganja.

EU COSME overdraft

EU COSME overdraft

Riješite trenutne probleme likvidnosti efikasno i po povoljnim uslovima uz EU COSME overdraft kredita za mala i srednja preduzeća.

EU COSME kredit za obrtna sredstva

EU COSME kredit za obrtna sredstva

Ukoliko vašem preduzeću nedostaju novčana sredstva za finansiranje obrtnog kapitala poslovanja, aplicirajte za EU COSME kredit za obrtna sredstva.

EU COSME investicioni kredit

EU COSME investicioni kredit

Ukoliko vašem preduzeću nedostaju novčana sredstva za finansiranje projekata koji podrazumijevaju nabavku osnovnih sredstava

CKB investicioni kredit za mikro i mala preduzeća

CKB investicioni kredit za mikro i mala preduzeća

CKB investicioni kredit za mikro i mala preduzeća namijenjen za podršku MSP klijenata sa srednjoročnim ili dugoročnim finansijskim potrebama

CKB kredit za obrtna sredstva za mikro i mala preduzeća

CKB kredit za obrtna sredstva za mikro i mala preduzeća

CKB kredit za obrtna sredstva za mikro i mala preduzeća namijenjen je klijentima koji imaju potrebu za ulaganje u obrtna sredstva.

CKB kredit sa keš kolateralom za mikro i mala preduzeća

CKB kredit sa keš kolateralom za mikro i mala preduzeća

CKB Kredit uz keš kolateral služi za finansiranje potreba poslovanja mikro i malih preduzeća.

CKB komercijalni faktoring

CKB komercijalni faktoring

Ne dozvolite da neplaćene fakture ograničavaju i usporavaju vaš biznis!

CKB EU mikro overdraft

CKB EU mikro overdraft

Riješite trenutne probleme likvidnosti efikasno i po povoljnim uslovima uz EU mikro overdraft kredit za mala i srednja preduzeća.

CKB Garancije za mikro i mala preduzeća

CKB Garancije za mikro i mala preduzeća

CKB obezbjeđuje bankarske garancije za obaveze klijenata prema trećim licima.

CKB agro krediti

CKB agro krediti

CKB EU Agro krediti namijenjeni su vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava za finansiranje obrtnih sredstava ili investicija i time podržavanje porodičnog biznisa.

CKB EU mikro kredit za elektronsku fiskalizaciju

CKB EU mikro kredit za elektronsku fiskalizaciju

CKB EU mikro kredit za elektronsku fiskalizaciju namijenjen je malim i srednjim preduzećima u svrhu implementacije sistema elektronske fiskalne kase.