Mala i srednja preduzeca - Krediti
CKB overdraft kredit za mikro i mala preduzeća

CKB overdraft kredit za mikro i mala preduzeća

Riješite trenutne probleme likvidnosti efikasno i po povoljnim uslovima uz CKB overdraft kredit za mikro i mala preduzeća.

CKB investicioni kredit za mikro i mala preduzeća

CKB investicioni kredit za mikro i mala preduzeća

CKB investicioni kredit za mikro i mala preduzeća namijenjen za podršku MSP klijenata sa srednjoročnim ili dugoročnim finansijskim potrebama

CKB kredit za obrtna sredstva za mikro i mala preduzeća

CKB kredit za obrtna sredstva za mikro i mala preduzeća

CKB kredit za obrtna sredstva za mikro i mala preduzeća namijenjen je klijentima koji imaju potrebu za ulaganje u obrtna sredstva.

EBRD – Program podrške za žene u biznisu

EBRD – Program podrške za žene u biznisu