Mala i srednja preduzeca - Platni promet

Loro akreditivi

CKB svojim klijentima nudi usluge obrade svih vrsta loro ili akreditiva za obezbjeđenje naplate izvezene robe.

Osnovna načela rada sa akreditivom su:

  • načelo poslovanja sa dokumentima, a ne sa robom ili činidbom
  • načelo odvojenosti akreditivnog posla od osnovnog ugovora
  • načelo autonomnosti pravnih odnosa
  • načelo ispitivanja dokumenata

Dva su ključna elementa dokumentarnog akreditiva:

  • akreditivna banka (u slučaju nostro akreditiva, radi se o CKB-u) otvara neopozivi akreditiv u korist korisnika (prodavca robe/usluga) i preuzima neopozivu obavezu da plati korisniku
  • korisnik će se naplatiti pod uslovom da u predviđenom roku podnese Banci dokumenta uslovljena u akreditivu i da ista striktno odgovaraju svim odredbama u akreditivu
  • akreditiv mogu koristiti sva pravna lica koja su komitenti Banke

Prednosti

  • Preko 10 godina iskustva u radu sa akreditivima sa najvećim crnogorskim kompanijama
  • Profesionalna ekspertska pomoć za pravilno definisanje uslova akreditiva

Naknade

Cijena loro akreditiva zavisi od njegove vrste i sporazuma o saradnji sa klijentom, a kreće se u opsegu od 0,3% - 0,5%.