Mala i srednja preduzeca - Depoziti

Oročeni depoziti

Štedite tamo gdje je najsigurnije! Pružamo sve vrste oročenih depozita i ugovaramo različite uslove deponovanja u zavisnosti od finansijskog potencijala klijenta, namjene depozita, visine depozita, roka deponovanja i slično. Poslije isteka roka oročavanja depozita, Banka oslobađa i stavlja na raspolaganje deponovana sredstva zajedno sa obračunatom kamatom. U zavisnosti od poslovne politike klijenta, kamata se može obračunavati i plaćati mjesečno, a može i na kraju samog oročenja.


Prednosti

  • CKB je sigurna i stabilna banka, dio OTP bankarsko-finansijske grupacije
  • Naši klijenti su najveće crnogorske kompanije, vodeće kompanije u svim oblastima privrede, kao i mnogi inostrani pravni subjekti koji rade u Crnoj Gori
  • Raznovrsnost i broj pratećih proizvoda koji omogućavaju udobnije poslovanje predstavljaju jednu od najvećih komparativnih prednosti naše Banke u odnosu na ostale banke
  • Osmišljenim rukovanjem vašim sredstvima, prihodima od kamate možete pokriti značajan dio vaših operativnih troškova
  • Olakšano dobijanje potrebne finansijske podrške od strane Banke za finansiranje tekućih i investicionih potreba kompanije

Naknade

 Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.