CKB eMon

CKB eMon servis podrazumijeva lak, brz i bezbjedan način upravljanja širokim spektrom finansijskih aktivnosti 24 sata dnevno, 7 dana u nedjelji.

Web servis omogućava pristup računima i izvršenje transakcija pristupom veb aplikaciji.

FX servis omogućava pristup računima i izvršenje transakcije pomoću specijalizovane Windows aplikacije instalirane na računaru. Aplikacija omogućava rad više korisnika sa različitim nivoima ovlašćenja. Za rad aplikacije nije potrebna stalno uspostavljena veza.

SMS servis omogućava interaktivne SMS komande za pristup informacijama o aktivnosti računa.

WAP servis omogućava pristup računima i izvršenje transakcija sa mobilnog telefona. Identifikacija korisnika se obavlja pomoću ličnog identifikacionog broja korisnika, dok je za autorizaciju transakcije potrebna upotreba WIM kartica ili generatora jednokratnih lozinki. Servis se može koristiti pomoću mobilnih telefona koji podržavaju WML ili HTML sadržaj.

eMon govorni servis omogućava pristup računima preko govornog automata (020 408 802), koji se može koristiti sa klasičnih telefona, javnih govornica, mobilnih telefona. Korisnici se identifikuju ličnim identifikacionim brojem ili pomoću generatora jednokratnih lozinki. Aplikacija omogućava govorne menije na više jezika.

eMon e-mail, fax & SMS obavještenja - upotrebom smart kartice u mogućnosti ste da otvorite kriptovane i digitalno potpisane e-mail poruke iz Outlook ili Outlook Express klijentske aplikacije.

Prednosti

  • Raspoloživost 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji
  • Jednostavnost upotrebe
  • Smanjenje obimne papirologije klijenata
  • Mogućnost pregleda transakcija i štampanje izvoda po transakcionom računu
  • FX servis pomoću kojeg imate mogućnost pregleda transakcija i štampanje izvoda po transakcionom računu
  • Izvještavanje o svim promjenama na transakcionom računu putem SMS-a, e-mail adrese, fax-a i govornog servisa

Dodatna povoljnost

Korisnici koji imaju otvoren SMS kanal u sistemu mogu u svakom trenutku izvršiti UPIT U STANJE za svoj račun na način što će poslati poruku sa svog mobilnog telefona sadržine "Saldo" na broj telefona 14747 za sve mobilne mreže u Crnoj Gori.

Naknade

 Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.