Velika preduzeca - Posebno kreditiranje

CKB projektno finansiranje

Projektno finansiranje se, uglavnom, primjenjuje za finansiranje projekata u elektro-energetskom sektoru, infrastrukturi, telekomunikacijama, sektoru nekretnina i određenih investicija u društvo.

Kome je namijenjen?

Projektno finansiranje je posebna vrsta bankarske usluge koja se – u skladu sa međunarodnom praksom – odvaja od standardnih korporativnih kreditnih aranžmana zbog svoje finansijske strukture, visokog leveridža kapitala, strukture obezbjeđenja i prihoda.

Projektno finansiranje se koristi u slučajevima kada je primarni izvor servisiranja obaveza u pogledu duga gotovinski tok koji se ostvaruje iz realizacije projekta. Kada je u pitanju projektno finansiranje, sredstva obezbjeđenja su obično povezana sa imovinom projekta, kao i svim pravima i obavezama vezanim za taj projekat. Ovaj vid finansiranja se može odobriti novoosnovanim kompanijama čija je osnovna aktivnost realizacija i upravljanje projektom (poznate su pod nazivom „kompanije sa posebnom namjenom“), kao i već postojećim kompanijama.

Cijena proizvoda

Kamatna stopa i provizija za obradu kredita utvrđuje se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije, prometa preko računa kod CKB-a, kvaliteta i vrijednosti kolaterala.