Velika preduzeca - Krediti

CKB kredit za obrtna sredstva (likvidnost)

Kratkoročne ili sezonske probleme sa nelikvidnošću riješite uz CKB kredit za obrtna sredstva, koji moze biti kratkoročni ili srednjeročni. Otplatu kredita moguće je vršiti jednokratno, mjesečno ili tromjesečno.

Kome je namijenjen?

CKB kredit za obrtna sredstva je namijenjen svim registrovanim privrednim društvima koja mogu zadovoljiti sljedeće uslove i zahtjeve:

 • moraju imati račun u CKB-u
 • moraju obezbijediti:
  • sve neophodne finansijske informacije vezane za njihovo poslovanje,
  • biznis plan, kada se zahtijeva,
  • adekvatna i prihvatljiva sredstva obezbjeđenja.

Potrebna dokumenta

 • Popunjen i potpisan zahtjev
 • Kopija rješenja o registraciji
 • Kopija rješenja o registraciji za PDV
 • Kopija rješenja o razvrstavanju djelatnosti (ukoliko postoji)
 • Kopija kartona deponovanih potpisa
 • Kopija OP obrazca (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
 • Statut i akt o osnivanju
 • Finansijski izvještaji za prethodne 3 godine (bilans stanja, bilans uspjeha, pomoćni obrasci, cash flow), ovjereni od strane Privrednog suda ili Poreske uprave
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ - presjek tekuće godine
 • Bruto bilans za prethodne dvije godine, kao i presjek tekuće godine (ili zaključni list)
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine za vlasnika kompanije i/ili povezana lica  (u  slučaju da je vlasnik kompanije pravno lice i/ili postoje povezana pravna lica)
 • Potvrde o prometu kod drugih poslovnih banaka  za prethodne dvije godine i presjek tekuće godine
 • Analitika potraživanja prema kupcima (domaći/ino) i analitika dugovanja prema dobavljačima (domaći /ino) za prethodnu i presjek tekuće godine
 • PDV izvjestaj  za tekuću godinu RKB  saglasnost za pristup kreditnom birou kompanije i  vlasnika kompanije (i sva povezana lica i garanta) 
 • RKB  saglasnost za pristup kreditnom birou kompanije i  vlasnika kompanije (i sva povezana lica i garanta)
 • Planovi otplate kredita kod drugih banaka
 • Izvještaj iz zemljišnih knjiga (list nepokretnosti) ne stariji od 15 dana ( u slučaju da je kolateral nekretnina)
 • Procjena vrijednosti koja nije starija od 6 mjeseci, od strane procjenjivača sa spiska procjenjivača CKB-a (u slučaju da je kolateral nekretnina ili oprema)
 • Ostala dokumenta o kolateralu

Cijena proizvoda

Kamatna stopa i provizija za obradu kredita utvrđuje se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije, prometa preko računa kod CKB-a, kvaliteta i vrijednosti kolaterala.