Velika preduzeca - Platni promet

Ino plaćanje (Nostro)

Devizna doznaka predstavlja instrument u međunarodnom platnom prometu. Klijentima omogućava izvršavanje i naplatu obaveza prema ino partnerima, po osnovu uvezene odnosno izvezene robe. Devizna doznaka kao instrument platnog prometa sa inostranstvom služi i za realizaciju transfera po osnovu izvršenih usluga, kao i za druge transfere koji mogu da se odnose na javni i privatni sektor.

Nostro doznaka je doznaka kojom klijenti vrše plaćanja prema inostranstvu po različitim osnovama.

Kome je namijenjen?

Ino plaćanje namijenjeno je preduzećima kojima je potrebno brzo i jednostavno obavljanje novčanih transakcija sa inostranim poslovnim partnerima.


Prednosti

  • Olakšava plaćanje ino partnerima među kojima postoji veliko povjerenje
  • Jednostavan način za realizaciju ino plaćanja
  • Izuzetno povoljan način realizacije ino plaćanja

Dokumentacija koju je Banci potrebno dostaviti da bi se doznaka realizovala je:

  • faktura, profaktura ili ugovor na osnovu kojeg se vrši plaćanje
  • instrukcije deviznog računa inopartnera
  • pečatiran (ukoliko je Statutom preduzeća predvidjen pečat) i potpisan nalog za plaćanje

Naknade

 Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.