Velika preduzeca - Platni promet

Trajni nalog

Izmirite sve obaveze na vrijeme. Izbjegnite nepotrebna plaćanja zateznih kamata, budite profesionalni prema kompanijama čije usluge koristite i eventualno iskoristite prednosti koje Vam pruža redovno plaćanje obaveza.

Kome je namijenjen?

Namijenjen je svima koji imaju otvoren račun u CKB-u, kao i redovna mjesečna primanja u cilju izmirivanja svojih obaveza po trajnom nalogu.


Prednosti

  • Izbjegnite plaćanja zateznih kamata
  • Iskoristite eventualne prednosti koje nosi redovno plaćanje obaveza
  • Brzo i efikasno realizujte svoje obaveze

Naknade

 Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.