Velika preduzeca - Transakcioni racuni
CKB transakcioni račun za nacionalne platne transakcije

CKB transakcioni račun za nacionalne platne transakcije

CKB obavlja brz, siguran i efikasan domaći platni promet, uz konkurentne tarife na domaćem tržištu, što je uslov za uspješno poslovanje preduzeća i temelj za uspostavljanje viših oblika saradnje sa Bankom.

CKB transakcioni račun za međunarodne platne transakcije

CKB transakcioni račun za međunarodne platne transakcije