Velika preduzeca - Krediti

CKB overdraft krediti

Riješite trenutne probleme likvidnosti efikasno i po povoljnim uslovima uz CKB overdraft kredit za velika preduzeća.

Kome je namijenjen?

CKB overdraft namijenjen je preduzećima kojima su potrebna dodatna novčana sredstva radi prevazilaženja neravnoteže između priliva i odliva sredstava iz tekućeg poslovanja. Proizvod funkcioniše tako što se odobrava limit na žiro računu u formi dozvoljenog minusa. Odobreni iznos možete koristiti za plaćanje svojih obaveza, pri čemu svaki priliv sredstava na računu pokriva iskorišćeni dio limita.


Prednosti

 • plaćanje svih obaveza po kreditu pokriva se na osnovu automatizma bez davanja naloga Banci
 • kamata se plaća samo na iznos koji se koristi

Potrebna dokumenta

 • Popunjen i potpisan zahtjev
 • Kopija rješenja o registraciji
 • Kopija rješenja o registraciji za PDV
 • Kopija rješenja o razvrstavanju djelatnosti (ukoliko postoji)
 • Kopija kartona deponovanih potpisa
 • Kopija OP obrazca (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
 • Statut i akt o osnivanju
 • Finansijski izvještaji za prethodne 3 godine (bilans stanja, bilans uspjeha, pomoćni obrasci, cash flow), ovjereni od strane Privrednog suda ili Poreske uprave
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ - presjek tekuće godine
 • Bruto bilans za prethodne dvije godine, kao i presjek tekuće godine (ili zaključni list)
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine za vlasnika kompanije i/ili povezana lica  (u  slučaju da je vlasnik kompanije pravno lice i/ili postoje povezana pravna lica)
 • Potvrde o prometu kod drugih poslovnih banaka  za prethodne dvije godine i presjek tekuće godine
 • Analitika potraživanja prema kupcima (domaći/ino) i analitika dugovanja prema dobavljačima (domaći /ino) za prethodnu i presjek tekuće godine
 • PDV izvjestaj  za tekuću godinu RKB  saglasnost za pristup kreditnom birou kompanije i  vlasnika kompanije (i sva povezana lica i garanta) 
 • RKB  saglasnost za pristup kreditnom birou kompanije i  vlasnika kompanije (i sva povezana lica i garanta)
 • Planovi otplate kredita kod drugih banaka
 • Izvještaj iz zemljišnih knjiga (list nepokretnosti) ne stariji od 15 dana ( u slučaju da je kolateral nekretnina)
 • Procjena vrijednosti koja nije starija od 6 mjeseci, od strane procjenjivača sa spiska procjenjivača CKB-a (u slučaju da je kolateral nekretnina ili oprema)
 • Ostala dokumenta o kolateralu

Cijena proizvoda

Kamatna stopa i provizija za obradu kredita utvrđuje se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije, prometa preko računa kod CKB-a, kvaliteta i vrijednosti kolaterala.