Velika preduzeca - Krediti

CKB komercijalni faktoring

CKB komercijalni faktoring je jedinstvena usluga na crnogorskom bankarsko-finansijskom tržištu proizašla iz veoma uspješne prakse članica OTP grupe. Ova usluga omogućava otkup vaših kratkoročnih potraživanja sa maksimalnim rokom dospijeća do 180 dana, za prodatu robu ili izvršenu uslugu, prije dospijeća za naplatu. Finansiranje kroz faktoring se vrši tako što se odmah, direktno na vaš račun, isplaćuje 70%-90% vrijednosti fakture umanjeno za iznos faktoring kamate i naknade, a preostalih 10%-30% vrijednosti fakture se isplaćuje na vaš račun po roku dospijeća, nakon što kupac robe/usluga-dužnik isplati Banci cjelokupan iznos fakture.

Kome je namijenjen?

 • Klijentima koji imaju potrebu za dodatnim obrtnim kapitalom u cilju poboljšanja likvidnosti preduzeća
 • Klijentima koji imaju zaključene komercijalne ugovore i dugoročnu saradnju sa svojim kupcima / dužnicima
 • Klijentima koji žele ponuditi povoljnije uslove plaćanja svojim kupcima od konkurencije

Potrebna dokumenta

 • Popunjen i potpisan zahtjev
 • Kopija rješenja o registraciji
 • Kopija rješenja o registraciji za PDV
 • Kopija rješenja o razvrstavanju djelatnosti (ukoliko postoji)
 • Kopija kartona deponovanih potpisa
 • Kopija OP obrasca (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
 • Statut i akt o osnivanju
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ za prethodne 3 godine (ovjeren od strane Privrednog suda ili Poreske uprave)
 • Bilans stanja, bilans uspjeha – pomoćni obrasci, za prethodne 3 godine
 • Finansijski izvještaj o poslovanju /bilans stanja i uspjeha/ - presjek tekuće godine:
 • Bruto bilans za prethodne dvije godine, kao i presjek tekuće godine (ili zaključni list)
 • Analitika kupaca i dobavljača za prethodnu i presjek tekuće godine
 • Saglasnost  za RKB kompanije i vlasnika kompanije (i sva povezana lica i garanta)
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine za vlasnika kompanije i/ili povezana lica (u  slučaju da je vlasnik kompanije pravno lice i/ili postoje povezana pravna lica)
 • Fakture i druga dodatna dokumenta

Naknade

 Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.