Velika preduzeca - Elektronsko bankarstvo

CKB eCommerce servis

CKB eCommerce servis omogućava prodaju proizvoda i usluga kroz prihvatanje uplata platnim karticama iz sistema VISA, Mastercard i American Expressa putem Interneta. Ovaj servis je razvijen kao potpuno bezbjedan i siguran način bezgotovinskog plaćanja, kojim ćete olakšati i unaprijediti elektronsko poslovanje.

Kome je namijenjen?

CKB eCommerce servis namijenjen je svim klijentima, pravnim licima, koja:

 • imaju otvoren račun najmanje jednu godinu
 • nemaju dospjelih a nenaplaćenih dugovanja prema CKB-u
 • nemaju blokiran račun u posljednjih 12 mjeseci
 • nemaju kašnjenje u vraćanju duga više od 30 dana
 • imaju godišnji platni promet preko CKB-a od minimalno 100.000,00 EUR
 • poslovala su sa profitom u posljednjih 12 mjeseci
 • imaju server na kome se implementira interfejs za povezivanje sa sistemom Banke na teritoriji Crne Gore

Tehničko i bezbjedonosni aspekti

Klijent je u obavezi da na svom vebsajtu kreira interfejs koji će voditi potencijalnog kupca ili korisnika usluge kroz proces naručivanja proizvoda ili usluga.

U momentu kada želi da izvrši plaćanje, vlasnik kartice se preusmjerava na zaštićenu stranicu za plaćanje koju hostuje Banka, gdje unosi podatke o platnoj kartici. Nakon završetka obrade transakcije, preusmjerava se nazad na vebsajt klijenta, gdje dobija informaciju o uspješnosti transakcije.

Sama implementacija eCommerce servisa na vebsajtu klijenta je veoma jednostavna. Banka je obezbijedila besplatne konsultantske usluge i tehničku pomoć tokom procesa implementacije. Pored navedenog, Banka je obezbijedila i kompletno testno okruženje (testni paket, testne platne kartice, pristup testnom serveru za autentifikaciju i autorizaciju) koje je dostupno klijentu prilikom integracije njegovog vebsajta sa sistemom Banke.

Pored navedenog, implementirane su i sljedeće bezbjednosne mjere:

 • server na kome se implementira interfejs za povezivanje sa sistemom Banke nalazi se na teritoriji Crne Gore;
 • prilikom komunikacije između kupca i procesora - Banke, koristiće se TLS 1.2 protokol;
 • podaci o platnoj kartici neophodni za autorizaciju unose se na zaštićenoj strani Banke, pri čemu klijent nema pristup istima i samim tim nema odgovornosti, niti posebnih zahtjeva za njihovo arhiviranje;
 • sistem predautorizacije transakcija – vlasniku kartice se nakon procesa plaćanja rezervišu sredstva na platnoj kartici, a transakcija se realizuje tek nakon isporuke robe i/ili usluge.

Dodatna pogodnost

CKB eCommerce ima implementiranu 3D Secure tehnologiju koja podrazumijeva dodatne metode autentifikacije (Mastercard Secure Code, Verified by VISA) kupca, vlasnika platne kartice. Kroz implementiranu 3D Secure tehnologiju, štiti se i sam klijent u procesu kupovine i obezbjeđuje se od eventualne zloupotrebe platne kartice na njegovom vebsajtu.

Naknade

 Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.