Velika preduzeca - Elektronsko bankarstvo

CKB eBusiness portal

CKB eBusiness portal je najnoviji servis razvijen u okviru eBanking ponude i podrazumijeva partnerski odnos CKB-a i vaše kompanije. Usluga je u prvom redu bila namijenjena kompanijama koje imaju potrebu za generisanjem i izvršavanjem velikog broja plaćanja odjednom, kako u zemlji tako i prema inostranstvu. Međutim, funkcionalnost i sigurnost koju ovaj servis obezbjeđuje omogućili su realizaciju ideje da se i ostali servisi koje kompanije žele da razviju sa Bankom učine dostupnim.


Prednosti

  • Povećajte efikasnost poslovanja
  • Dostupnost sistema je 24/7, sa bilo kojeg računara i sa bilo koje adrese
  • Učinite svoje operativne troškove prihvatljivim
  • Pojednostavite obavljanje svakodnevnih i periodičnih poslovnih aktivnosti
  • Ubrzajte svoje poslovanje
  • Unaprijedite Vašu sigurnost

Dodatna povoljnost

Za aktiviranje ove usluge nisu potrebne dodatne instalacije i certifikati na vašim računarima, dovoljan je samo pristup Internetu i Browser za pristup adresi https://www.ckbnetbank.me/eBusiness/engine.

Naknade

 Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.