CKB Banka

Informativni dokumenti o naknadama

U cilju usklađivanja sa Zakonom o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računa za plaćanje sa osnovnim uslugama, klijentima banke omogućili smo transparentnost naknada Crnogorske komercijalne banke ad Podgorica, u nastavku:

Detalje o naknadama za usluge povezane sa računom za plaćanje potrošača možete pronaći na veb sajtu Centralne banke Crne Gore na linku https://www.cbcg.me/me/kljucne-funkcije/platni-promet/naknade-za-usluge-povezane-sa-racunom-za-placanje-potrosaca