Oblasti društveno odgovornog poslovanja koje CKB podržava

U skladu sa svojim vrijednostima i strateškim planovima, CKB posebno podržava sljedeće oblasti:

 

 • Unapređenje položaja u društvu djece, žena i marginalizovanih/ranjivih grupa.
 • Podrška obrazovnom sistemu.
 • Podrška zdravstvenom sistemu.
 • Projekti iz oblasti obrazovanja, nauke, inovacija i poboljšanja položaja mladih.
 • Očuvanje životne sredine i principa održivosti.
 • Profesionalni timski sport.
 • Kulturni i zabavni sadržaji koji su u skladu s vrijednostima CKB-a.

Oblasti društveno odgovornog poslovanja koje CKB ne podržava

Politika dodjele sponzorstava i donacija ne predviđa podršku banke sljedećim aktivnostima:

 

 • Individualni zahtjevi (zahtjevi za liječenje, jednokratnu finansijsku pomoć, školovanje, odlasci na takmičenja, konferencije, edukacije itd.).
 • Individualni sport i amaterska sportska udruženja.
 • Individualni zahtjevi za školovanje i usavršavanje.
 • Individualni zahtjevi za podršku sportskim ili kulturnim aktivnostima/projektima
 • Izdavanje knjiga, publikacija, nosača zvuka itd.
 • Aktivnosti koje sprovode vjerske organizacije i udruženja.
 • Aktivnosti koje sprovode političke partije ili druga udruženja koja promovišu ideološka uvjerenja/načela.