CKB Banka
Opšti uslovi – platni promet

Opšti uslovi – platni promet

Informativni dokumenti o naknadama

Informativni dokumenti o naknadama

Virtuelna valuta - obavještenje

Virtuelna valuta - obavještenje

Zviždači - sistem prijavljivanja

Zviždači - sistem prijavljivanja

Etički kodeks

Etički kodeks

Politika o konfliktu interesa

Politika o konfliktu interesa

Antikorupcijska politika

Antikorupcijska politika

CKB sankciona politika

CKB sankciona politika

Opšti uslovi - lizing

Opšti uslovi - lizing

Metodologija za obracun naknade za obradu kredita fizickim licima

Metodologija za obracun naknade za obradu kredita fizickim licima