CKB Banka

O CKB

Crnogorska komercijalna banka i Podgorička banka uspješno su završile jedan od najkompleksnijih projekata integracije na crnogorskom finansijskom tržištu. Integrisana banka nastavlja sa radom pod nazivom Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, member of OTP Group (CKB) i ostaje vodeća banka u zemlji sa najvećim kreditnim i depozitnim portfoliom, kao i najvećim brojem klijenata.

Prednosti integracije najviše će osjetiti klijenti. Integrisana banka ima široku ponudu kreditnih i štednih proizvoda, pružaće brzu i kvalitetnu uslugu, inovativne digitalne proizvode i elektronsko bankarstvo, kao i raznovrsnu paletu kartica. Klijentima će na usluzi biti i veći broj poslovnica nego što je to bilo ranije. Sa 35 filijala širom Crne Gore i 115 bankomata, banka će omogućiti široku pokrivenost tržišta i kvalitetan i brz odgovor na zahtjeve klijenata u skladu sa standardima OTP grupacije. Ovom integracijom kompanije i država dobile su još jačeg partnera za podršku razvojnim projektima, dok će društvo u cjelini osjetiti prednosti kroz društveno odgovorno poslovanje banke i podršku matične OTP grupe kao dominantne regionalne bankarske grupacije.

Biti uvijek korak ispred, prepoznavati i razumijevati zahtjeve tržišta, uvijek nuditi visokokvalitetne proizvode, implementirajući nove tehnologije i nove servise, primjenjujući međunarodne standarde poslovanja, povezujući uvijek ljude i projekte, čineći im život boljim, misija je Crnogorske komercijalne banke još od njenog osnivanja.

CKB je apsolutni lider u svim bitnim segmentima poslovanja. Specifičnost bankarskih usluga, kvalitet ponude, ali i iniciranje potreba klijenata, osnovne su pretpostavke, dodatna odgovornost, kao i permanentan izazov za Banku.

Od samog osnivanja, CKB je dobro sarađivala sa svojim klijentima, a sredstva, iskustvo i energiju usmjeravala kako u ostvarivanje zajedničkih projekata, tako i otvaranje novih mogućnosti crnogorske ekonomije.

CKB je danas nesumnjivi lider, a kroz spajanje sa Podgoričkom bankom svoj prepoznatljiv model poslovanja, utemeljen na znanju i timskom radu, u budućnosti će dodatno jačati.