Strateška načela društveno odgovornog poslovanja

Prilikom planiranja, razmatranja, dogovaranja, te odlučivanja o sponzorstvima i donacijama, CKB se upravlja sljedećim strateškim načelima:

 

  • Načelo vrijednosti: ulaganja moraju imati jasnu društvenu korist (donacije), kao i jasnu korist za komunikaciju i promociju brenda (sponzorstva).
  • Načelo teritorijalne prisutnosti: prilikom donošenja odluke, CKB se vodi načelima korporativne prisutnosti u lokalnim zajednicama. U 2023. godini, posebno će biti razmatrani prijedlozi koji dolaze iz južne regije.
  • Načelo procedure: sve aktivnosti su u skladu s procesima zaključivanja sponzorskih ugovora ili donacije CKB-a.
  • Načelo antikorupcije: prilikom odlučivanja, CKB vodi računa o izbjegavanju ličnog ili korporativnog sukoba interesa.
  • Načelo komunikacije: OTP banka komunicira svoja korporativna ulaganja u skladu sa svojim komunikacijskim pravilima.