CKB Banka

Politika o konfliktu interesa

Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Banka) svojim klijentima pruža finansijske i investicione usluge.

U cilju izbjegavanja, prepoznavanja i upravljanja konfliktom interesa koji može nanijeti štetu klijentima, Banka je sačinila regulativu čija su glavna načela i procedure sadržani u Politici o konfliktu interesa.

Politika o konfliktu interesa sadrži pregled okolnosti koje dovode ili koje mogu dovesti do konflikta interesa sa potencijalno negativnim posljedicama po klijenta.

Politiku o konfliktu interesa možete preuzeti ovdje.