CKB Banka

Metodologija za obracun naknade za obradu kredita fizickim licima