CKB Banka

Etički kodeks

Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica ima preko 20 godina iskustva u poslovanju i već godinama je dominantan učesnik na bankarskom tržištu i tržištu kapitala Crne Gore. Neumoran rad i posvećenost naših zaposlenih, transparentno i etičko poslovanje, orjentisanost ka klijentu, dugoročna lojalnost naših klijenata, odgovorne i održive poslovne prakse su neki od ključnih elemenata uspjeha CKB uz standardne, finansijske parametre. Osnova i smjernice etičkog poslovanja sažete su u Etičkom kodeksu.
 
Upoznavanje sa sadržajem i poštovanje dokumenta i praćenje promjena ključni su zahtjevi za sve zaposlene i eksterne partnere.
 

Etički kodeks možete preuzeti ovdje.